Förebygg fuktskador med luftavfuktare

Den som lider av dålig lukt, mögel, allergier och allmänna fuktproblem hemma, kan ta hjälp av en luftavfuktare. Om man dessutom ser till att införskaffa en sådan i god tid så kan många av dessa problem förhindras helt. Att behålla en god inomhusmiljö är bra för hälsan och gör att du kan undvika enorma kostnader för sanering.

Det finns flera Arctus Fenja luftavfuktare på marknaden idag och beroende på vad du ska fukta av, d.v.s. rummet eller lokalen, så behövs det olika modeller och typer. Kondensavfuktare passar bra för uppvärmda utrymmen medan kombiavfuktare är bra för frostfria utrymmen o.s.v. Enligt Energimyndigheten finns många typer av luftavfuktare som ska användas i olika utrymmen. Utan dessa kan det uppstå problem som skador och röta som sätter sig i väggar, tak och golv. Saneringskostnaderna varierar, men i värsta fall är du tvungen att riva ut skadan och det kan bli mycket dyrt. Möglet kan i sin tur lätt kopplas till astma och allergier. Är du intresserad av att veta mer om luftfuktighet och astma kan du läsa mer på Astma- och allergilinjen.

Så fungerar en luftavfuktare

Hur fungerar då en luftavfuktare? Man kan enkelt förklara det som att när man ställer en vattenflaska i ett varmt rum så bildas det kondens. Ju längre tiden går utan att man gör något åt det, ju mer kondens bildas och till sist kan det bli som en liten pöl under flaskan. På ett liknande sätt bildas det kondens i ett hus. Ofta syns detta på kallvattenledningar i ett hus eftersom nedkyld luft avger fukt. Resultatet blir då en massa vattendroppar i tak och på väggar som leder till mögelskador senare. I dåligt isolerade hus kan detta även uppkomma på väggar under tapeten och liknande. I gamla hus i t.ex. Medelhavsländerna som inte är vana vid kalla vintrar, kan husen få sig en rejäl törn av mögel och fukt om vinterns temperaturer skulle överstiga det normala. Det är viktigt att huset är lufttätt och väl isolerat, skriver bland annat Fuktcentrum.

I en luftavfuktare dras kondensen in i maskinen och droppar ned i en behållare så att väggar och tak och rummet i övrigt slipper lida av fukten. Den avfuktade luften passerar sedan i en slinga och värms upp igen. Det liknar till viss del principen för en luftkonditioneringsmaskin som ska kyla luften i rummet. Värt att veta är dock att olika luftavfuktare har olika system. Bra rum att placera en luftavfuktare i är badrum, tvättstuga, källare och vinden.