Fukt ger uthyrningsförbud

Fukt i hemmet kan leda till en hel del otrevliga komplikationer om man låter problemen kvarstå alltför länge, det kan bli så pass allvarligt att man faktiskt inte kan bo kvar i bostaden – och just fuktrelaterade problem är anledningen till varför en hyresvärd i Sävsjö riskerar att få uthyrningsförbud.

Oavsett om man bor i en villa eller i ett flerfamiljshus såsom ett lägenhetskomplex är det viktigt att det inte förekommer fuktproblem då detta är en hälsorisk. Att leva i ett hem som är så pass fuktskadat att mögel uppstår kan ge sjukdomsliknande symptom och även göra så man drabbas av allergier man inte haft förr. Det bästa man kan göra för att undvika fukt är att förebygga fuktskador med exempelvis en avfuktare som hindrar att fukten får fästa. Och har man redan drabbats är det viktigt att man vidtar de åtgärder man kan för att fukten inte ska kvarstå. Det kan till exempel vara allt från att täta vissa utrymmen till att se över ventilationen i byggnaden – och är det i en hyres- eller bostadsrätt så är det fastighetsägarens ansvar att se till så att detta sker, vilket de flesta också gör men inte alla.

Vägrar vidta åtgärder för att fuktsanera

En fastighetsägare i Sävsjö riskerar vite på grund av sin ovilja att åtgärda de brister som upptäcktes under en inspektion redan i våras i dennes hyreshus. Nu har myndigheten i staden därför gett fastighetsägaren två månader på sig, annars kommer ett förbjud mot fortsatt uthyrning utfärdas om inget gör. Likaså finns som nämnt hot om vite då fastighetsägaren informerats om problemen och i alla fall inte åtgärdat dem. Och skulle fastighetsägaren fortfarande inte åtgärda problemen kommer denne tvingas betala vite på 100 000 kronor och hyresgästerna kommer ej att kunna bo kvar då bostaden kommer beläggas med uthyrningsförbud på grund av hälsoriskerna som finns i byggnaden. Så här säger Myndighetsnämndens ordförande till Vetlanda-Posten:

– Det är mögelskador, fuktskador, fönster som inte går att öppna, glas som är sönderslaget, dörrar som inte fungerar, en vattensamling i källaren… Det är mycket brister som är hälsovådliga för de boende och vitesstorleken beror på vilka brister fastigheten har.